Migrationsverket

Migrationsverket är en svensk myndighet med ansvar för asyl, besök och bosättning i Sverige samt svenskt medborgarskap.