Muhammed

Om Muhammeds vittnesbörd gäller den Gud som kristna talar om borde han vara i någon mening relevant också för kristna, skriver Jakob Wirén.