19 oktober 2021

En tidning på kristen grundMyanmar

Vi uppmanar regeringen att fortsätta agera kraftfullt för att stoppa våldet mot civilbefolkningen, skriver tre företrädare för Equmeniakyrkan.