05 mars 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Du känner min dårskap, Gud, min skuld är inte dold för dig.

Psaltaren 69:6

Dagens tanke:

Detta att Gud känner oss rakt igenom redan innan vi öppnar vår mun i bön hjälper oss över så många hinder och inger så mycket hopp. Trots att Gud har genomskådat vår dårskap och vår skuld står han där och väntar på oss för att ta emot oss i kärlek. Vilken nåd!

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord