12 april 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Klä er i ödmjukhet mot varandra, ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka visar han nåd.

1 Petrusbrevet 5:5

Dagens tanke:

Den högmodige tar inte emot hjälp, eftersom han tror sig kunna klara sig själv. Men den ödmjuke som tar råd och eftertänksamt reflekterar över dem kommer att finna att hans egen visdom förmeras och förädlas i relation till Guds och medmänniskors goda råd.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord