02 mars 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

För mig var lidandet till gagn, då lärde jag mig dina stadgar.

Psaltaren 119:71

Dagens tanke:

Märkligt många som lidit mycket säger sig ha gjort erfarenheter de inte vill vara utan. En tröst för oss som fruktar lidandet. Men märk att detta bara kan sägas av den som själv gjort erfarenheten. Ingen kan kräva att någon annan ska se lidandet som nyttigt.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord