13 april 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare.

Efesierbrevet 4:11

Dagens tanke:

Tänk så tråkigt och opraktiskt det vore om vi alla vore stöpta i samma form. Våra olika gåvor och roller, såväl i Guds rike som i världen i stort, stökar visserligen ofta till det för oss, men ack så mycket roligare det blir och så mycket mer vi kan få gjort!

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord