Bibelordet

Eftersom det onda finns hos mig så är lagen något gott för mig som vill göra det goda – i mitt inre bejakar jag ju Guds lag.

Romarbrevet 7:21

Dagens tanke:

Det finns ett nära släktskap, om än inget enkelt likhetstecken, mellan samvetet och Guds lag. Så hur skulle världen se ut om människan saknade samvetets röst? Eller för den delen om vi alla bejakade Guds lag och verkligen följde våra samveten?

Tidigare bibelord

Dagens poddar