Bibelordet

Ingen av dem led någon nöd. De som ägde jord eller hus sålde sin egendom och kom med köpesumman och la ner den vid apostlarnas fötter.

Apostlagärningarna 4:34

Dagens tanke:

Se här en enkel lösning problemet med samhällsklyftorna! Nå, det där med ägande är inte enkelt och alla apostlar är bevars inte lyckade förvaltare. Men vi skulle faktiskt kunna se till att ingen led nöd om vi bara bestämde oss. Resurserna finns!

Tidigare bibelord

Dagens poddar