Bibelordet

Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja.

Hebreerbrevet 10:36

Dagens tanke:

En sund uthållighet innehåller såväl vila och väntan som fasthållande vid ingångna avtal och idogt arbete. Det må sedan gälla relationer, målsättningar i arbetslivet eller att hedra principer som är större än stundens nycker eller snabb vinning.

Tidigare bibelord

Dagens poddar