Bibelordet

Ur djupen ropar jag till dig, Herre.

Psaltaren 130:1

Dagens tanke:

Ropen stiger just nu till Gud från skyttegravar och nedrasade hus. I farans stund blir det annars bortglömda eller föraktade den enda räddningen som återstår. Och många vittnar om att den Gud som har egen erfarenhet av djupens vanmakt lyssnar och förstår.

Tidigare bibelord

Dagens poddar