Bibelordet

Han (Jesus) ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss

Filipperbrevet 2:6-7

Dagens tanke:

Detta är nyckeln till kristen tro, att Skaparen efter många försök att kommunicera med sina barn till slut själv gick in och blev som en av oss. Det gav oss den unika möjligheten att möta Gud i ögonhöjd och att återupprätta relationen med vår Skapare.

Tidigare bibelord

Dagens poddar