Bibelordet

När ni ber skall ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna skall se dem.

Matteusevangeliet 6:5

Dagens tanke:

I vår del av världen plockar man väl inga poäng på att ställa sig i gathörnen och be, men det hindrar inte att det finns andra sätt att bevisa sin fromhet – lika dåliga allihop. Fromma övningar för syns skull är alltid till mer skada än nytta.

Tidigare bibelord

Dagens poddar