Bibelordet

De skall tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor.

Psaltaren 107:21

Dagens tanke:

Psaltaren är Gudsfolkets psalmbok. Så vad har den för ärende? Att påminna dem som blivit hjälpta, botade och räddade av Herren att de ska tacka honom. Erfarenheten säger tyvärr att Gudsfolket behöver sådana påstötningar.

Tidigare bibelord

Dagens poddar