Bibelordet

Herren stod framför honom och sade: ”Jag är Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud.”

1 Moseboken 28:13

Dagens tanke:

Nej, ensam är inte stark och människan är knappast människa utan gårdag eller morgondag. Vi bottnar bara i samhörighet – genom årens och årstidernas växlingar, släkte efter släkte, inför och i samspel med Herren, våra fäders Gud.

Tidigare bibelord

Dagens poddar