Bibelordet

Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram.

Jesaja 9:2

Dagens tanke:

Julen påminner oss om Guds stora berättelse, den som framhärdar i och påminner om hoppets och ljusets slutgiltiga seger. Den berättelsen omfamnar och överträffar en människas i sammanhanget försumbara perspektiv.

Tidigare bibelord

Dagens poddar