Bibelordet

Var min klippa dit jag kan fly, borgen där jag finner räddning. Ja, du är min klippa och min borg.

Psaltaren 71:3

Dagens tanke:

Behovet av en säker tillflyktsort är allmänmänskligt och djupt känt hos varje människa. Vi vet ju att inga garantier kan ges, men många kan berätta att det finns en vila i den tillit som uppstår över tid mellan människan och hennes Skapare.

Tidigare bibelord

Dagens poddar