Bibelordet

Din rättfärdighet är som väldiga berg, din rättvisa som det djupaste hav. Herre, du hjälper både människor och djur.

Psaltaren 36:7

Dagens tanke:

Om Guds goda rättvisa, rättfärdighet och hjälp når bortom alla mänskliga gränser kan vi vila vid att han till sist kommer att återställa sin skapelse. Tänk om vi förstod att samarbeta med honom för att göra jorden till ett gott hem för både människor och djur.

Tidigare bibelord

Dagens poddar