Bibelordet

Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir pojken frisk.

Matteusevangeliet 8:8

Dagens tanke:

Det är sunt att inse sina brister när man närmar sig Gud. Men det är också nödvändigt att stå fast vid den längtan som fick en att börja gå i Guds riktning. Bara då kan Gud svara på bön, eftersom han aldrig prackar sig på någon enda av oss.

Toppartiklar just nu

Tidigare bibelord

Dagens poddar