Bibelordet

Han (Jesus) är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen.

Efesierbrevet 2:14

Dagens tanke:

Visst låter detta abstrakt och världsfrånvänt i en värld av krig. Men påsken målar bilden av en Gud som själv går in i sin värld och konfronterar den fiendskap som är alla krigs moder. Det är mer än ett starkt bildspråk, det är en hoppets fyr i en hopplös tid.

Tidigare bibelord

Dagens poddar