Bibelordet

Människor, jag (visheten) ropar till er, jag vänder mig till alla och envar. Ni oerfarna, förvärva klokhet! Ni dåraktiga, förvärva förstånd!

Ordspråksboken 8:4-5

Dagens tanke:

Det är ingen skam att vara oerfaren. Inte ens att vara dåraktig – om man vänder om! Den som ärligt och beslutsamt söker visheten och lever efter den vinner omgivningens aktning och kan bli till stor välsignelse för sitt sammanhang.

Toppartiklar just nu

Tidigare bibelord

Dagens poddar