Debatt

Eventuella misstag gör inte Benny Hinn till en falsk profet

”Det som är sant håller att pröva”, skriver Torsten Åhman i sin attack på Hinn i Nya Dagen den 15/8. Medhålles! Hur noga har han prövat sina egna ”obehagliga fakta”?

De är som klippta direkt från mer eller mindre tvivelaktiga hemsidor på Internet vars syfte är att svartmåla Benny Hinn och andra predikanter. Ofta grundat i en antikarismatisk teologi. Sådant får evangelister av Hinns kaliber räkna med.

Benny Hinn är en vanlig människa som kan göra fel. Det har han också gjort, vilket han öppet erkänt och tagit avstånd från (”Välkommen helige Ande”, sidorna 221–223 och ”Han fann mig”, sidorna 144–145). Ändå upprepas det ständigt av kritikerna. Ärligt?

Två gånger nämner Åhman ett möte i Denver 17/9 1999. Något sådant har inte ägt rum. Det Åhman refererar till är taget från en mirakelkampanj i slutet av augusti. Det felaktiga datumet florerar dock på kritiksajterna.

Åhman skriver att Hinn där uttalade en förbannelse, inte bara över dem som talar mot Guds verk, ”utan också deras barn ska drabbas av lidande”. Fel! Jag har sett det på video. Sant är att Hinn uttalade en kort förbannelse, ja, men också en lång välsignelse. Något lidande nämns inte alls. Däremot välsignelse och välgång över dem och deras barn som välsignar Guds verk genom Hinns ministry. Inte heller säger Hinn att han inte kan profetera fel. Bara att de ord som (i sammanhanget) uttalas under Guds smörjelse kommer att ske.

Enligt Åhman säger Hinn att ”gudomen egentligen består av nio personer”. Fel! Hinn har sagt att treenigheten består av skilda personer som var och en har en ande, själ och (andlig) kropp – därav siffran nio. Säga vad man vill om den teologin (som Hinn eventuellt korrigerat, och måhända förklarar i ”God morgon, helige Ande”, kapitel 6), men han har inte sagt att gudomen består av nio personer!

Angående profetior Hinn uttalat, betänk följande:

Profetian i sitt sammanhang visar att Benny Hinn inte är säker på att Fidel Castro ska dö fysiskt, utan ger tvärtom uttryck för en osäkerhet vilken typ av död Herren menade.

Profetiska budskap är inte alltid slutgiltiga. Jona profeterade dom över Nineve, men utrymme fanns för att den skulle dras tillbaka vid en omvändelse. Så skedde också. I Castros fall kan man inte tala om en omvändelse i samma grad som Nineves, men att han släppt in större evangelisationssatsningar är ett faktum. Kanske har hans agerande under 1990-talet vägt positivt i vågskålen, och hindrat domen att falla.

Benny Hinn kan ha tagit fel. Det betyder inte att han är en falsk profet. Han kan trots det vara en smord gudsman. I Bibeln är det påtagligt vilka misstag de stora gudsmännen ibland gjorde. Paulus berättar i Galaterbrevet hur han måste tillrättavisa Petrus offentligt för hans hyckleri. Innebär det att Petrus var en falsk profet? Heretiker? Givetvis inte.

Hinn profeterade för övrigt i San Jose den 21/7 2000 att George W Bush skulle bli nästa president i USA. Den 7/11 sa Hinn från Tustin att den 12/12 skulle bli ett nyckeldatum (jag har själv sett båda dessa på video). George W Bush blev president, och den 12/12 var dagen då högsta domstolen i USA tog sitt beslut.

Om storleken på Hinns lön vet jag inte mycket. Varifrån hämtar Åhman sin siffra? Säkert tjänar Hinn stora pengar; han har trots allt skrivit ett flertal bästsäljare som ger royalty, har en synnerligen ansvarskrävande och hektiskt tjänst samt bor i USA. Hans lön bestäms av en oberoende kommitté, verksamhetens ekonomi granskas årligen av en oberoende revisorfirma och kvitto ges – även för gåvor som kommer på möten och kampanjer för den givare som så önskar. Sådant kan givaren nämligen dra av på skatten i USA.

Bilden man får av Benny Hinn utifrån förstahandsinformation (videor, band, böcker och egen närvaro) är en helt annan än den som förmedlas på kritiksajter och av Åhman. Härligast är att under Hinns kampanjer se tusentals människor under glädjetårar bli födda på nytt. Hur detta kan ses som dålig frukt är ett mysterium.

Daniel Magnusson, ungdomspastor, Gullabo-Torsås

Fler artiklar för dig