09 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Socialdemokraterna och Svenska kyrkan


När Håkan Juholt var ny som partiledare sa han att han inte trodde på Gud men på Svenska kyrkan. Vad menade han med det?

Moderaterna ska sluta att delta som parti i kyrkovalen. Men Socialdemokraterna meddelar att de tänker fortsätta att stärka det kyrkopolitiska engagemanget. Därtill har Olle Burell, kyrkopolitisk talesman för Socialdemokraterna, sagt att så länge många socialdemokrater som inte tillhör Svenska kyrkan fortsätter att uttrycka sitt stöd för att partiet ska arbeta inne i kyrkan, kommer partiet att göra det.


Man hade kunnat tro att det var i kyrkan aktiva socialdemokrater, som drev på intresset Men det är de som gått ur kyrkan som lobbar för att partiet ska vara kvar! Nu börjar det brännas.

Medan andra partier tar konsekvenserna av att kyrkan är fri från staten och lämnar politiken utanför kyrkan, så gör Socialdemokraterna precis tvärtom.


Vad står Håkan Juholts kärlek till Svenska kyrkan för? Läser man förra kyrkovalets olika manifest från Socialdemokraterna kan man finna att partiet vill att kyrkan ska vara öppen och tillgänglig för alla. Det ska vara med Svenska kyrkan som med allemansrätten. Vem som helst ska känna sig bekväm med att vara där. Kyrkan ska inte heller vara påträngande provokativ i sin förkunnelse och därmed stöta bort folk. Behagligt folklig och ljummen, så ingen bränner sig.


Till detta kommer att Socialdemokraterna har fått se att det går att påverka kyrkan, inte bara i ekonomiska frågor, utan i liturgi och bibeltolkning. Socialdemokraterna har varit starkt pådrivande för att hjälpa kyrkan att tolka bibeln så att HBT-kollektivet kunnat finna sina önskemål uppfyllda. Det gamla sakramentet för man och kvinna, nämligen äktenskapet, har ändrats till att samkönade par kan vigas.

Det kan vara av intresse att följa partiet mot strömmen och dess fortsatta aktiviteter i Svenska kyrkan. Att hålla det religiösa uttrycket inom allemansrättens ram kan vara ett valtaktiskt drag, som kan ha framgång.

Fler artiklar från Debatt