07 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Det kommer bli fortsatt dans på Kaggeholm

Det som tyvärr försvinner är möjligheten till utbildning för den som vill arbeta som professionell dansare.

Det har varit en tung vecka för oss alla som vill Kaggeholms bästa. Vi är ledsna och beklagar djupt att vi har tvingats ta det svåra beslutet att lägga ner skolans danslinje.

Kaggeholms ekonomi är ansträngd. Pålagorna från statsmakterna ökar samtidigt som bidragen minskar. Vi står därför inför ett nytt år, där vi trots våra ansträngningar inte kan se någon annan möjlighet för att få verksamheten att gå ihop, än att spara.

Samtliga linjer har därför fått beskedet att de tvingas skära i sina verksamheter, detsamma gäller ekonomi- och övrig servicepersonal, med ett undantag.

När det gäller danslinjen, såg vi oss tyvärr tvingade att av ekonomiska skäl ta det tråkiga beslutet att lägga ned. Vi beklagar det djupt och skulle ingenting hellre än att behålla linjen, men det gick tyvärr inte.

Undantagna är bibellinjerna:

ALT, Akademi för Ledarskap och Teologi, den gemensamma pastorsutbildningen som Pingst driver tillsammans med EFK och Svenska Alliansmissionen.

Bibel Kreativ, som vi inför nästa läsår har bestämt oss för att utveckla.

Den finns redan i dag i tre inriktningar, där en är dans.

Kaggeholm kommer alltså även nästa läsår att ha dans på schemat, och den form som bevaras är den del som är anpassad för församlingslivet. Det som tyvärr försvinner är möjligheten till utbildning för den som vill arbeta som professionell dansare.

Vi tror att en ny utvecklad bibellinje, där dans är en inriktning, kommer att kunna tillföra församlingarna och gudstjänstlivet mycket. Men till en helt annan kostnad.

Vi är övertygade om att den nya utvecklade bibellinjen, där media, musik och dans ingår, tillsammans med medielinjerna tv-produktion och journalistik, musiklinjen och allmän linje kommer att utveckla Kaggeholms folkhögskola ytterligare som en av Sveriges viktigaste kreativa zoner.

Kaggeholms styrelse

genom Christina Hellström, ordförande

Fler artiklar från Debatt