Debatt

Jo, kristna kan ha SD-sympatier

Kristen tro står inte i motsatsställning till SD:s politik. Det skriver Carl Uhr i en replik till Stefan Swärd.

Stefan Swärd sällar sig i en debattartikel (Dagen 23/9) till mittfåran av svenska politiker och mediefolk som tar till alla medel för att svart- eller brunmåla Sverigedemokraterna. Han vänder sig uppenbarligen särskilt till oss kristna och av artikeln framgår med all önskvärd tydlighet att han anser att kristen tro omöjliggör sympatier för SD.

Swärd har med viss statistik som argument för att invandringen inte alls skulle utgöra något problem och att Sverigedemokraterna överdriver situationens allvar.

Låt mig först bemöta åsikten att kristen tro skulle stå i motsatsställning till SD:s politik. Om man läser partiets program så framgår det att man vill värna kristna värden och ett samhälle byggt på kristen grund! Varför skulle det vara mer kristet att ta in ett globalt sett relativt fåtal asylsökande i Sverige och med stora kostnader under lång tid försörja dem och deras anhöriga, än att hjälpa ett mycket större antal flyktingar i närzonerna till konfliktområdena? De som kommer till Sverige är många gånger de som kunnat betala människosmugglare för resan. De är ofta män. Vad händer med alla dem som lämnas kvar?

Så till statistiken! Swärd har problem med termen massinvandring. Han skriver ”så kallade” massinvandringen. Om man som kristen ska hålla sig till sanningen, så måste man väl hålla med om att 244 499 asylsökande mellan januari 2007 och juni 2012 är en hög siffra? Bara i år, 2014, så har prognosen för antalet asylsökande reviderats upp ett antal gånger. I juli var prognosen 89 000, nu är den avsevärt högre. Dessutom ökar andelen ansökningar som beviljas ständigt, och låg enligt Migrationsverkets statistik på hela 59 procent första kvartalet i år. Till detta kommer en omfattande invandring av 700 000 anhöriga som fått stanna i Sverige mellan 1980 och 2012. Detta är inte en ”viss begränsad anhöriginvandring” som Swärd påstår.

Vad innebär då allt detta? Jo, en dramatisk befolkningsförändring! Mellan åren 2000 till 2013 ökade befolkningen med utländsk bakgrund med nästan 713 000 medan de med svensk bakgrund endast ökade med cirka 49 000. Det, Stefan Swärd, är en massinvandring! Vidare innebär det en stor påfrestning på ekonomin. Ekonomidocenten Jan Tullberg, tidigare knuten till Handelshögskolan i Stockholm, beräknar att kostnaderna i år är 125 miljarder. Det blir 26 000 kronor per sysselsatt person i Sverige! Swärd hävdar att vi, som menar att invandringen är en ekonomisk katastrof, ljuger. Jag tycker siffrorna ovan talar sitt tydliga språk om motsatsen. Och om inte detta övertygar Swärd, så kan han ju börja ringa runt till kommunfullmäktigeordförande i ett antal svenska kommuner, vilka säger ifrån: ”Nu klarar vi inte detta längre”.

Visst ska man enligt kristen tro visa barmhärtighet och ta sig an de svaga. Men varje nation har i första hand ansvar att ta sig an de svaga bland sitt eget folk och därefter enligt förmåga bistå andra utsatta människor. I Sverige håller vi nu på att prioritera ned vår egen befolkning och i stället ösa pengar över asylsökande, av vilka vi vet att endast en mycket liten minoritet, cirka 10 procent, är att klassa som flyktingar enligt Genève-konventionen.

Ytterligare en sak som måste bemötas är Swärds bagatellisering av hotet från Islam, vilket bör ses som en viktig faktor när man diskuterar massinvandringen. Enligt Utrikespolitiska institutet har uppemot 500 000 människor i Sverige sina rötter i muslimska länder och miljöer, varav knappt en tredjedel beräknas vara i någon mån utövande muslimer.

Majoriteten av invandrarna i dag kommer från muslimskt dominerade länder som Irak, Syrien, Afghanistan och Somalia, vilket medför att antalet muslimer i Sverige ständigt ökar. Dessa kanske inte direkt börjar halshugga oss "otrogna", men vi ska inte glömma att det både i Koranen och i flera andra av islams heliga skrifter, finns många ställen där våld mot otrogna uppmuntras. Jag skulle önska att Stefan Swärd ville läsa Mona Walters berättelse (exempelvis i Dagen 22/1 och 29/6), en modig invandrarkvinna från Somalia som konverterat från islam till kristen tro. Hon har mycket att berätta om muslimskt våld mot otrogna, framför allt kristna. Man kan inte bortse från detta.

Vi kristna ska självklart verka för effektiv hjälp åt verkliga flyktingar men det innebär inte att ta hit alla till Sverige. Kristna kan absolut heja på Åkesson och motverka den odemokratiska diskrimineringen av sverigedemokrater!

Fler artiklar för dig