09 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

EFS inte i Svenska kyrkans marginal

Med anledning av artikeln ”I marginalen av Svenska kyrkan” (Dagen 3/10) vill vi göra några klargöranden vad gäller EFS relation till Svenska kyrkan.

EFS är sedan bildandet 1856 en inomkyrklig missionsrörelse och har sedan 1990 en överenskommelse med Svenska kyrkan på nationell nivå om samarbete, som förnyades 2009. Där bekräftar EFS sin samhörighet med Svenska kyrkan och Svenska kyrkan uttalar att man ser EFS arbete som en del av Svenska kyrkans.

I överenskommelsen ingår också ett avtal där EFS har en egen antagning av präster till sin organisation som vi sedan anhåller om prästvigning för hos stiften. Prästerna vigs på så vis av en biskop till präst i Svenska kyrkan med tjänst i EFS. Det finns ett nationellt samarbetsråd Svenska kyrkan – EFS och där är Svenska kyrkan med och finansierar samverkanssekreterarens tjänst. Vi har också förmånen att få både en rikskollekt och ett betydande anslag till EFS. På flera håll finns regionala samarbetsråd och lokalt finns närmre 40 samarbetskyrkor och ytterligare ett hundratal EFS-föreningar har samarbetsavtal.

EFS ser som sin kallelse att delta i Svenska kyrkans missionsuppdrag och därför är det strategiskt och glädjande att vi får ha en så tydlig och fungerande relation till vår kyrka. Vi menar därför att artikelns rubrik inte svarar mot varken EFS eller Svenska kyrkans förståelse av vår relation.

Tin Mörk, samverkanssekreterare Svenska kyrkan-EFS

Läs även artikeln "I maginalen av Svenska kyrkan".

Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar