Debatt

Vad säger Bibeln om förbön för sjuka?

Ett är nog ändå ganska säkert, att om Jesus hade granskats av journalisterna på Kalla Fakta, hade de förmodligen fått en hel del att fundera över.

Det är viktigt att känna till vad Nya testamentet, bekräftat av Jesus själv, har att säga om förbön för sjuka och helande. Helt klart är att det har en mycket central plats i Jesu verksamhet, enligt de fyra evangelierna.

Dessutom måste vi tillstå att Jesu metoder i helandeverksamheten emellanåt var ganska kontroversiella, de hade med all säkerhet fått ”Kalla Fakta” att misskreditera honom. Exempelvis när man kom till Jesus med en blind man (Mark 8:23) då det står att ”Jesus spottade på hans ögon, och lade sina händer på honom och frågade; Ser du något?”

Efter ytterligare en behandling av Jesus, blev mannen helad och fick sin syn. Eller när en döv man som även hade svårt att tala kom till Jesus som stack sina fingrar i mannens öron, spottade och rörde vid hans tunga samt uttalade ord om att öronen skulle öppna sig.

Efter denna behandling var mannen botad (Mark 7:33).

Eller när Jesus ”spottade på marken och gjorde en deg med spottet och strök på den blindes ögon” och sedan uppmanade honom att gå och tvätta sig i Siloadammen. Mannen följde Jesu befallning och fick sin syn (Joh 9:6).

Med dessa exempel kan vi konstatera att även om Bibeln uppmanar till vishet, respekt och integritet så går det inte att bortförklara att Jesu metoder ibland var ganska kontro­versiella. Det måste vi som representerar kyrkan våga e­rkänna.

Kyrkans uppgift i dag, med dess präster, pastorer och evangelister, är att förkunna evangelium om Jesus Kristus så att den seku­lära människan kan förstå budskapet och ta det till sig i både tro och dop. Det största undret som kan ske är när människor tar emot Jesus Kristus och får uppleva syndernas förlåtelse.

Detta måste kunna förkunnas med både vishet, integritet och respekt utan att man förlorar frimodigheten att förmedla det övernaturliga mitt i det naturliga. Att det emellanåt kommer uppfattas kontro­versiellt av en oförstående värld får vi ändå ha en viss förståelse för.

Ett är nog ändå ganska säkert, att om Jesus hade granskats av journalisterna på Kalla Fakta, hade de förmodligen fått en hel del att fundera över. Kanske rent av fått kalla fötter ...

Och troligtvis hade också den nutida och etablerade kyrkan haft ett och annat att säga om en del metoder som Jesus använde i sin helandeverksamhet. Är inte helt säker på att han hade välkomnats överallt i kristenheten i Sverige av i dag.

Gunnar Johansson, Sundsvall

Fler artiklar för dig