Debatt

Svärd: En frihet och bibelsyn som har gått förlorad

Att antalet pingstförsamlingar som inte anslutit sig till Pingst ffs eller Trossamfundet Pingst är 75 stycken. Det skriver Pelle Hörnmark i sitt svar (Dagen 14/11), och det är betydligt fler än de cirka 50 som jag angav i min skrivning (Dagen 12/11). Den okunskapen får jag ta på mig. Men även om medlemssnittet i dessa 75 församlingar endast blir 36 är det troligtvis inte Guds ögon tal om "endast". Uppgifter som nått mig berättar även att det i medlemsstockens 84 723 personer – som enligt Pelle Hörnmark utgör Pingstsamfundet i dag – finns ett visst antal personer som genom att röra sig mellan olika pingstförsamlingar i Stockholm med skillnader i medlemsbegrepp kommit att räknas mer än en gång.

I den "extremt", enligt Hörnmark, stora majoritet av församlingar som redan från början tog beslut om att ingå i Pingst ffs fanns, påstår jag, en del tvetydigheter. Somliga pastorer drev närmast extremt igenom församlingsbeslut om anslutning. När jag under en av pastorssamlingarna på Nyhemsveckan som precis föregick bildandet av Pingst ffs hade gjort ett inlägg och sagt att vi i den pingstförsamling jag då tjänade som pastor och föreståndare noggrant och långsamt arbetade med ärendet i äldstekåren och församlingen, så vände sig en pastor efteråt till mig med ungefär följande ord: "Det här är inget att hålla på och älta med. Se till att fort få igenom ett ja i församlingen." Och många snabba ja-beslut fattades ute i landet. Rätt var det är träffar jag på pingstvänner som antingen lämnade sin församling av denna orsak eller som har slutat att engagera sig. De talar både om en frihet och en bibelsyn som de menar har gått förlorad.

I fråga om uttrycket "pingstkatekes", var det inte jag som myntade det. Före mig hade bland annat rektorn för Skandinaviska teologiska högskolan, Anders Gerdmar, skrivit en recension av boken "Trons hemlighet" (Världen idag 7/11), där han har formuleringen: "Det är något så ovanligt som en ´pingstkatekes´, en lärobok eller en presentation av kristen tro." Om begreppet "katekes" hade dementerats av Trossamfundet Pingst ffs och Teologiska nätverket från allra första början, hade mycket varit vunnet. Samma vinst föreligger, om den som kallas för något stort och andligt i en väckelserörelse eller i sociala medier med något man själv inte uppskattar, omgående och upprepande dementerar detta. Det gäller oss alla som på något sätt är ledare inom Guds rike här på jorden. Och i vissa lägen kan det vara bättre att mer akta sig för ja-sägare än nej-sägare.

Sigvard Svärd

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig