Debatt

Sveriges kristna råd bör satsa på Jesus – inte på toppmöten

Vi kan inte frälsa vare sig oss själva eller skapelsen.

Hur länge har jorden råd med oss frågar sig Sveriges kristna råd (SKR) i en debattartikel (Dagen 21 maj). Kyrkoledarna är oroliga för jordens klimat och människans utsläpp av växthusgaser och undrar hur det ska gå om vi inte gör något för att rädda världen.

Visst är det en allvarlig tid vi lever i men jag anser det mycket sorgligt och beklämmande att den samlade eliten av kyrkans ledare i Sverige inte med ett enda ord kan nämna det stora hopp och den frälsning vi har i Herren Jesus Kristus.

De verkar inte förstå vilken katastrofal situation skapelsen och vi människor befinner oss i sedan syndafallet. Att vi inte kan frälsa vare sig oss själva eller skapelsen.

Källan till rättfärdighet ligger ju i omvända hjärtan till Jesus Kristus, den ende som kan frälsa oss från vår synd och skuld. Det går inte att få rättfärdighet på jorden utan omvändelse och syndernas förlåtelse i Herren Jesu Kristi namn (Lukas 21:47). Han som är livet självt och rättfärdigheten. ”Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.” (Romarbrevet 10:10)

SKR:s svar på mänsklighetens desperata situation är dock att göra reklam för ett klimat-toppmöte och en uppmaning till oss vanliga kristna att skriva på en namninsamling för klimaträttvisa. Javisst, det har man ju hört förut utan att vare sig fred eller miljö har infunnit sig. Snarare verkar det bara bli värre och värre ju fler toppmöten om fred och miljö som världens höjdare kallar till.

Undrar vad SKR:s kyrkoledare anser om Uppenbarelse­bokens basuner och vredesskålar med den miljöförstöring som utlovas innan Jesu återkomst. Går väl knappast att sätta Herren på den anklagades bänk för det?

Det bästa vi Jesustroende kan göra för vår våra medmänniskor och miljön är att vittna om Jesus och sprida evangeliets ljus. Utföra missionsbefallningen, helt enkelt (Matteus 28:18–20).

Människor kan då få ta emot Guds nåd och kraft och i tacksamhet leva ut den till välsignelse för både medmänniskor och Guds skapelse. Att till exempel förkunna och tro på Jesu Kristi snara återkomst löser oss från girighet och habegär vilket också är bra för miljön.

Det är ingen tillfällighet att tron på ett unikt absolut människovärde uppstått i den judisk/kristna civilisationen med alla dess positiva bieffekter för samhälle och miljö.

Så läser vi Guds ord får vi hopp, tröst och vägledning för framtiden som även borde kunna lugna de oroliga kyrkoledarna.

”Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas”... ”Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet” (Romarbrevet 8:22, 19–21).

Skapelsen kommer att upprättas och helas men inte tack vare klimattoppmöten utan tack vare Jesus Kristus, Guds son, den ende frälsaren och hans fullbordade verk på Golgata kors.

Mats Olofsson

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig