16 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Alternativ till evolutionsläran

Jorden är gammal men evolutionsteorin stämmer inte med Bibeln. Vi behöver därför hitta ett nytt tredje sätt att ­förhålla oss till skapelsefrågorna. Det skriver Markus Holmbom, pastor i Pingstkyrkan Skellefteå.

När skapelsen diskuteras utifrån kristen synvinkel sker det ofta utifrån två olika pers­pektiv. Teistisk evolution, som handlar om att Gud har skapat genom evolution under en lång tid, och ung-jord-kreationism, där Gud genom sitt ord skapat från tomma intet och jorden är ung. Dessa perspektiv har kommit att betraktas som de enda alternativen. Därför skriver jag för att ge en grov skiss av ett alternativt synsätt: Gammal-jord-kreationism.

Det är svårt att förneka att universum är gammalt. Dateringsmetoderna som talar för det är många. De som menar att universum är ungt måste därför ge förklaringar till var och en av dessa. Till exempel att Gud skapade jordlager som ser gamla ut men inte är det. Men, inte bara är sådana teorier spekulativa utan de stämmer även dåligt med Bibeln. Bibeln talar om att Guds karaktär uppenbaras i skapelsen (Ps 19:1–4, Rom 1:18–20) och att Gud inte kan ljuga (Tit 1:2). Att Gud skulle vilseleda genom att skapa det som verkar vara på ett sätt, men som inte är det, står därför i konflikt med Bibeln.

Anledningen till varför en del kristna tror att universum är ungt beror på att det i Bibelns första kapitel står att Gud har skapat på sex dagar. Men, en dag i Bibeln handlar inte alltid om 24 timmars dygn. Redan i 1 Mos 2:4 beskrivs all Guds skapelseaktivitet som en enda dag. Det nya testamentet ger till och med vittnesbördet att den sjunde dagen, då Gud vilade, fortfarande inte har tagit slut (Heb 4:4–11).

Det finns de som ändå menar att det inte är trovärdigt att förstå skapelsedagarna som tidsperioder på grund av laggivningen på Sinai berg. Gud befaller där sitt folk att de ska arbeta sex dagar och vila en, så som Gud gjorde i skapelsen ­ (2 Mos 20:8–11). Eftersom det är tydligt att budet handlar om 24 timmars dygn, och de jämförs med skapelsens dagar, så menar man att också skapelsens dagar måste vara 24 timmar långa. Men, jämförelsen av dagar i budet och skapelsen kan förstås som proportioner av tid i stället för exakta tidsangivelser. Om Gud har jobbat sex tidsenheter och vilat en tidsenhet, så bör vi göra likaså. En sådan tolkning styrks av att Gud befaller sitt folk att så i sina fält i sex år och låta fälten få en sabbatsvila i ett år (4 Mos 25:2–4).

Låt oss anta att Gud skapade universum för mycket länge sedan. Bara för att man tror det så behöver man inte tro att Gud har skapat livet i universum genom evolution. Naturvetenskapen visar inte att evolutionsläran är en så vederlagd förklaring av livets uppkomst som många tror.

År 1985 argumenterade biologen Michael Denton ("Evolution: A Theory in Crisis") att evolutionsteorin är ett misslyckat vetenskapligt paradigm. Han skrev att det finns för många problem i teorin för att den ska vara vetenskapligt trovärdig. Några av dessa problem handlar om ursprunget av liv, den första genetiska koden, avsaknaden av fossil och utvecklandet av komplexa biologiska system. Dentons bok har omdebatterats. Men frågorna som han väckte kvarstår. Den 9 mars i år skrev Denton ("Inference: International Review of Science") att hans kritik av evolutionsteorin i ljuset av 30 års nya upptäckter fortfarande står kvar. Hans kritik har till och med styrkts av att många fler exempel på biologisk komplexitet har upptäckts.

Det är därför märkligt när kristna anammar evolutionsteorin. Den är inte bara vetenskapligt tvivelaktig utan dessutom oförenlig med Bibeln. Att Gud skulle ha valt att skapa genom en process där de starka överlever är på kollisionskurs med Bibelns Gud som tar sig an de svaga. Att historien ska förstås som en progression av liv krockar med Bibelns historiebild av regress genom ett moraliskt syndafall.

Den allvarligaste konflikten mellan evolution och Bibeln handlar om det kristna evangeliet. Om mänsklig död inte är en konsekvens av synden utan döden är en mekanism i Guds skapande så ifrågasätter det Jesus frälsningsgärning. Rom 5:12–21 talar om att mänsklig död kom in i världen genom Adams synd och att Jesus rättat till detta problem genom att dö för människors synder och besegrat döden genom sin uppståndelse. Men, om mänsklig död inte var syndens lön (Rom 6:23) utan en mekanism i Guds skapande, vad var det som Jesus ställde till rätta genom sin död och sitt liv?

Med dessa stora penseldrag har jag argumenterat för ett alternativt synsätt till både teistisk evolution och ung-jord-kreationism: Gammal-jord-kreationism. Att Gud i huvudsak har skapat från tomma intet under en lång tid kan bäst harmonisera naturvetenskapens upptäckter med Bibeln.

Markus Holmbom,

pastor, Pingstkyrkan Skellefteå

Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar