Debatt

Fortsatt oklarhet om p-medel och aborter

Thomas Idergard, tack för ditt svar (Dagen 16/7). Men lika mycket som du anser att de som förespråkar laglig abortmöjlighet är svaret skyldiga huruvida abort är att utsläcka mänskligt liv, lika mycket är du själv svaret skyldig huruvida du anser det vara moraliskt självklart att använda valfri preventivmetod för att förhindra att nytt mänskligt liv – enligt din definition – blir till när människor vill ha sex, men inte önskar att få barn.

Eller om du ansluter dig till Katolska kyrkans katekeslära §2370 som anser tvärtom, det vill säga att göra fortplantning omöjlig är i sig omoraliskt. Hur denna katols­ka vanföreställning – som lätt blir orsak till oönskade graviditeter – i abortförebyggande syfte skulle kunna uppvägas genom obligatoriskt ultraljud blev aldrig klarlagt i debatten under Almedalsveckan­. Jag har stor förståelse för att panelen – som inte är intrimmad i katolsk sex- och samlevnadsteologi – stundtals stod mållös.

Vetenskap och filosofi har genom historien diskuterat men inte entydigt lyckats besvara frågan huruvida mänsklig tillblivelse sker i stadier eller vid konceptionen och i konsekvens därmed huruvida laglig skillnad ska göras mellan tidiga och sena aborter.

Något som dock vetenskap och beprövad erfarenhet entydigt framhåller är att om aborter är förbjudna så leder det med automatik till att illegal abort och svart abortmarknad blir – för att låna din formulering – etiskt acceptabelt. I dag är det etiskt acceptabelt att cirka 80 000 kvinnor varje år dör runt om i världen i sviterna av osäkra illegala aborter.

Klädsamt hade varit om du deklarerat att varje kvinna som dör i illegala aborter är en kvinna för mycket, på samma sätt som du deklarerade att varje abort är en abort för mycket när det gällde Sverige.

I motsats till dig blundar inte Catholics for choice inför livets konfliktfyllda situationer där olika rättigheter och solidariteter står mot varandra utan vågar vända på myntet och beakta baksidan till ovillkorlig solidaritet med det mest oskyddade och svaga. I motsats till dig vill Catholics for choice främja kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa vilket förutsätter en abortlagstiftning som ger kvinnor utrymme att i frihet och ansvar välja och handla utifrån sitt samvete.

Irène Nordgren

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig