Debatt

Muslimerna har en annan gud

Ulf Lindgren, präst i Domkyrkoförsamlingen i Stockholm, säger att judar, kristna och muslimer tillber samma Gud. Det är inte sant.

Ulf Lindgren, präst i Domkyrkoförsamlingen i Stockholm, säger att judar, kristna och muslimer tillber samma Gud.

Det är inte sant.

Att judar och kristna tillber samme Gud, det är sant, även om de judiskt troende inte tror att Jesus är Messias Guds son utan de väntar fortfarande på sin Messias.

Men att påstå att muslimerna tillber samme Gud, det är att förvränga sanningen.

I början av Muhammeds karriär som makthavare/religionsskapare fanns det ca 360 olika avgudar vid Kaba som de olika klanerna/grupperna av ökenfolk tillbad. Bland dessa olika gudar fanns bland annat Månguden som hette Allah, den som var Muhammeds klans/stams gud. Denne Allah hade tre döttrar med Solgudinnan. Hur kan det vara den Gud som kristna och judar tillber?

När Muhammed fick makten bestämde han att Allah skulle vara den enda guden som man fick tillbe och så uppstod då tanken att Allah är den enda guden, medan han egentligen var en av många gudar som tillbads. Detta tolkas alltså av vissa teologer som att han är samme gud som kristna och judar tillber.

Men detta är lika orimligt som att mena att om en människa gör sig en egen avgud av till exempel en trädstam och börjar tillbe den i tron att det är den ende sanne guden så blir trädstammen samma gud som de kristna tror på. Det faller på sin egen orimlighet. Trädstammen är en avgud och så är även Månguden Allah. Att man har Månguden Allah som gud inom islam visar sig bland annat av att man har månen som symbol på moskéerna.

Roland Strandberg

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig