Debatt

Är Bibeln ordagrant inspirerad av Gud?

Hur ska vi förhålla oss till bibeltexter om uttrycker en människosyn som ingen evangelisk pastor kan bejaka?!

Med tanke på att Sveriges pingstpastorer har samtalat om bland annat bibelsyn utifrån ett dokument som är utgivet av Assemblies of God (en pingströrelse i USA) där det står att Bibeln är ordagrant inspirerad av Gud, har jag en fråga till er predikanter:

Är Bibeln ordagrant inspirerad av Gud? Om den är det hur ska vi då förstå följande bibelord som uttrycker en oevangelisk människosyn:

”Ni kan också köpa slavar bland barnen till dem som bor ibland er och bland deras släktingar som ni har hos er och som är födda i ert land. De skall förbli er egendom. Dem kan ni ha att lämna som arv åt era barn efter er, till egendom och besittning. Dem kan ni ha till slavar för all framtid. Men bland era bröders, Israels barn, skall ingen härska över den andre med hårdhet.” 3 Mos 25:45-46.

Min fråga är inte om vi ska betrakta Bibeln som Guds ord. Jag räknar mig som bibeltrogen, så jag tror det.

Så förstå min fråga rätt! Min fråga är om Bibeln är ordagrant inspirerad av Gud. Om det är så, hur ska vi då förhålla oss till bibeltexter om uttrycker en människosyn som ingen evangelisk pastor kan bejaka?!

Pastorer och predikanter! Jag hoppas ni vill svara på min fråga. Mitt inlägg i detta ämne är endast en fråga och jag är tacksam för svar.

Kent Johansson

Fler artiklar för dig