Debatt

Är det samma Gud i Bibeln och Koranen?

Ber kristna och muslimer till samma Gud? Vandrar vi mot samma Gud? Dessa frågeställningar har nyligen varit aktuella i Dagen. Bland annat kunde vi läsa att biskop Åke Bonnier tillsammans med nästan halva prästkåren i Svenska kyrkan svarar ja på den frågan (Dagen 17 februari).

Många muslimska ledare håller dock inte med om det! ”Vi kan inte veta allt om Guds vägar till frälsning” är ett citat av biskopen. Det är det naturligtvis inte svårt att stämma in i, men däremot kan man veta vad Bibeln säger. Låt mig ta ett par exempel:

När Jesus tillsammans med Petrus, Jakob och Johannes befann sig på ett högt berg hände följande:

”Medan han ännu talade kom ett lysande moln och sänkte sig över dem. Och en röst ur molnet sade: ’Han är min älskade Son. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom!’ ” (Matt 17:5).

Skulle den Gud, som gav det vittnesbördet, 600 år senare ha ändrat uppfattning för att i stället rekommendera oss att lyssna till Muhammed och degraderat Jesus till enbart en profet?

I Första Johannesbrevet står det: ”Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds ande: varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen.” (1 Joh 4:1-3)

Bekänner islam att Jesus är Kristus, den av Gud smorde? Alla vet att svaret är nej!

Är det Johannes, som ”lägger orden i Guds mun”, för att citera en präst i Stockholms domkyrkoförsamling? Var och en får avgöra om vi, 2000 år senare, förstår och vet bättre än de lärjungar som levde med och hörde Jesus själv.

I så fall – kan man lita på något alls i Bibeln? Då kan vi applicera den förklaringen så fort det passar oss, och då har Bibeln upphört att vara Guds ord. Att man tror på en enda Gud, är inte liktydigt med att man tror på samma Gud.

Summa summarum: Bibelns Gud och Koranens kan omöjligen vara samma.

Staffan Mobergh

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig