Debatt

Turkiets kurder drivs till EU

EU bör omedelbart bryta överenskommelsen med Turkiet och behålla visumtvånget för landets medborgare. Det skriver Dikran Ego, kanalchef på Assyria tv.

Omstridd president. ”Det är med största sannolikhet Erdogans plan att öka trycket på landets stora kurdiska minoritet ännu mer så fort EU har lyft visumtvånget för turkiska medborgare.” Det skriver Dikran Ego.

Europas största kris på väldigt länge är den just nu pågående flyktingkrisen. Turkiets agerande hotar att dramatisk förvärra situationen.

Turkiet har på ett systematiskt sätt flyttat flyktingar/migranter till kustremsan och därifrån arrangerat skytteltrafik med båtar till grekiska öarna. Bara förra sommaren har 400 000 flyktingar tagit sig från Turkiet till grekiska öarna. Professor­ Sedat Laciner, specialist­ på Mellanöstern och internationella relationer, menar­ att detta är en utstuderad och medveten­ strategi från Turkiet.

EU:s representanter och Turkiet har haft flera möten om flyktingar/migranter. Turkiet med presidenten Recep Tayyip Erdogan i spetsen har medvetet använt flyktingarna som ett utpressningsmedel mot EU. Ett desperat EU har lovat Turkiet flera miljarder euro i bidrag i utbyte mot att Turkiet stoppar flyktingströmmarna. Men Turkiet har hela tiden krävt mer pengar och krävt att visumtvånget för turkiska medborgare som vill resa in i EU ska hävas.

Om EU går med på Turkiets utpressning och gör misstaget att slopa visumtvånget för turkiska medborgare så kommer dagens flyktingkris att framstå som en mild västanfläkt i jämförelse­ med det som komma skall.

Konflikten mellan den kurdiska PKK-gerillan och turkiska säkerhetsstyrkor har gått över till ett regelrätt inbördeskrig, även om rapporteringen om det i västliga medier är väldigt sparsam. Turkiet har satt in tungt artilleri och stridsvagnar i kriget mot PKK-gerillan. Turkiska säkerhetsstyrkor har jämnat flera områden med marken och flera städer har helt tömts på sina invånare. Upp till 500 000 kurder har tvingats lämna sina hem. Vart har dessa tagit vägen? En del av dem har dykt upp i flyktingbåtarna som har försökt ta sig till Grekland.

I dagens Turkiet har parlamentets funktion underminerats och landet styrs med järnhand av president Recep Tayyip Erdogan. Oliktänkare och kritiska röster tystas, fängslas eller tvingas fly landet. Erdogan kommer inte att backa en millimeter och kommer att trappa upp våldet i landet ytterligare.

Turkiets utrikespolitik har havererat och landet är i konflikt med alla sina grannländer. Erdogan har inte fått sin vilja igenom vare sig i Irak eller i Syrien.

Men mest svider etablerandet av ett kurdiskt självstyre i norra Syrien, längs Turkiets gräns. Detta kan Erdogan inte svälja och därför har han börjat straffa landets egna kurder.

Ingen seriös bedömare tror längre på fred i Turkiet så länge Erdogan sitter vid makten. Å andra sidan vet Erdogan att så fort han inte har makten kommer han med största sannolikhet ställas inför rätta på grund av grova mutanklagelser som krävde fyra ministrars avgång. I hemliga telefonavlyssningar från den 17 december 2013 framgår klart och tydligt hur Erdogan ringer sin son, Bilal Erdogan, och talar om för honom att flytta alla kontanter och nollställa allt som finns hemma. Men de gigantiska beloppen är svåra att nollställa.

Efter en hel dags arbete säger Bilal Erdogan till sin pappa att det är ”bara 30 miljoner euro” kvar hemma och dessa ska ordnas under natten.

Turkiets president känner kniven mot strupen och kommer göra allt för att behålla makten även om detta resulterar i att landet drivs mot avgrunden. Av samma anledning kommer Erdogan inte att ta minsta hänsyn till överenskommelsen med EU. Han kommer att fortsätta terrorisera kurderna i Turkiet ännu mer och göra livet ohållbart för dem.

Med det slopade visumtvånget blir EU en naturlig tillflyktsort för alla kurder som har turkiskt medborgarskap och pass. Vi talar här om ungefär 20 miljoner kurder av en total befolkning på 80 miljoner, som EU öppnar upp dörren för på vid gavel.

Det är med största sannolikhet Erdogans plan att öka trycket på landets stora kurdiska minoritet ännu mer så fort EU har lyft visumtvånget för turkiska medborgare. Syftet är att en stor del av de 20 miljoner kurder som är medborgare i Turkiet ska fly till säkerheten i Europa när den turkiska krigsmakten intensifierar artilleribeskjutningen av städer i sydöstra Turkiet.

EU bör omedelbart bryta överenskommelsen med Turkiet och behålla visumtvånget för landets medborgare. I annat fall kommer EU att stå inför en flyktingkris i 10-miljonersklassen, när Erdogan medvetet intensifierar terrorn mot sin kurdiska befolkning för att driva den mot EU.

Dikran Ego, kanalchef på Assyria tv

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig