Debatt

Julia Kronlid: Jag är stolt kristen sverigedemokrat

Är jag en sämre kristen eftersom jag är sverigedemokrat? Det tycks Stefan Swärd, Micael Grenholm och många andra kristna anse. Det skriver Julia Kronlid, riksdagsledamot SD.

Den nyligen publicerade boken “Jesus var också flykting” (XP Media) av Stefan Swärd och Micael Grenholm tar upp viktiga frågor om människosyn och kristen tro. Det är bara tråkigt att författarna verkar ha en på förhand bestämt agenda mot Sverigedemokraterna utan möjlighet till en öppen och uppriktig dialog med oss kristna i partiet.

Jag är uppväxt i inom frikyrkan i Vetlanda och den kristna tron har alltid betytt mycket för mig. Men tydligen är jag en lite sämre kristen än Swärd och Grenholm.

I boken finns flera enligt mig helt felaktiga anklagelser mot Sverigedemokraterna och alla går inte bemöta i en artikel. Det man måste förstå är att partiet­ genomgått en förändring i grunden och att flertalet av de som är engagerade i dag har gått med i partiet just på grund av dessa förändringar.

Läs mer: Flyktingdebatt mellan Julia Kronlid (SD) och Micael Grenholm

Sverigedemokraternas politik och ideologi delar Bibelns syn på människan som unik med ett okränkbart värde och att ingen åtskillnad i värde ska göras på basis av människors bakgrund. Människovärdet för oss är absolut och inte relativt.

”Jesus var också flykting” tar upp den del i vårt principprogram som talar om mänsklig essens. När vi talar om essens menar vi att människan kan ha ett unikt värde och unika nedärvda egenskaper redan vid dess tillblivelse och som också påverkas av dess omgivning. Vi erkänner inte socialismens och liberalismens syn att varje människa är en konturlös klump. Bibeln talar om att Gud har skapat oss unika och att han formade oss redan i moderlivet och vi tillerkänner även det ofödda barnet ett värde.

När vi talar om nedärvda egenskaper gemensamt för en grupp syftar vi inte på nationsgrupper utan på att det kan finnas skillnader mellan män och kvinnor till skillnad från genushysterin.

Vi grundar vår syn på nationen i termer av kultur, språk, identitet och lojalitet, och inte i termer av historisk nationstillhörighet eller genetisk grupptillhörighet. Så vår nationella gemenskap är öppen även för människor med bakgrund i andra nationer.

Micael Grenholm menar i boken att om man står för biblisk moral och någorlunda korrekt verklighetsuppfattning är det omöjligt att vända sig emot migration från fattiga och krisdrabbade länder till rika trygga länder. Med den utgångspunkten kan ingen som står för någon form av kontroll och begränsning av migration vara kristen. Frågan blir svart eller vit, utan mellanlägen. Det blir väldigt många, ifrån i princip alla riksdagspartier i Sverige i dag och från länder med begränsad migration, som inte är välkomna in i Grenholms och Swärds himmelrike. Frågan är vilket politiskt parti som är okej enligt Swärd och Grenholm?

I Apg 17:26 står det om hur Gud har skapat alla folk och nationer. Jag tror att både familjer och nationer finns för att skapa en trygghet för oss människor. Samtidigt skriver jag under på att det i kristendomens kärna är viktigt att visa gästfrihet och behandla främlingen och den utsatte väl.

Men det står också att du ska älska din nästa som dig själv och jag upplever att vi i Sverige­ har slutat älska oss själva som land och vi kan inte hjälpa andra som kommer hit med utgångspunkten att allt i Sverige är dåligt och ska förstöras! ”Främlingen som bor ibland er skall räknas som infödd hos er. Du skall älska honom som dig själv”, står det i 3 Mos 19:34. Det är något som jag och Sverigedemokraterna står bakom då vi vill se ett inkluderande samhälle snarare än ett segregerat.

Vi vill föra en ansvarsfull politik i Sverige så att vi bevarar den kristna värdegrund vi har och de traditioner vi byggt upp under en lång tid. Sedan ska vi hjälpa utsatta människor både i Sverige och i krisens närområde, men vi menar att dagens asylinvandring inte är det enda rätta sättet att hjälpa. En kombination av generöst bistånd till krisens närområde och att ta emot människor till Sverige genom UNHCR:s vidarebosättningsprogram ser vi som bättre alternativ än en okontrollerad asylinvandring där människor förvisas till illegal och hänsynslös människosmuggling.

Migrationspolitik är inte svart eller vit, det finns olika vägar och sätt att hjälpa, det måste vi kunna diskutera utan att demonisera varandra.

Jag tycker det är sorgligt att så många kristna pastorer och andra företrädare vill döma ut oss kristna sverigedemokrater och i princip komma med hälsningen att vi inte är välkomna i era församlingar och att vår tro inte är äkta eller tillräckligt god. I riksdagen har vi en kristen förening där ledamöter från nästan alla partier deltar. Vi kan be, sjunga och dela nattvard tillsammans och i nästa stund debattera politiska åsikter med varandra i riksdagens kammare.­ Låt tron på Jesus förena oss kristna, inte splittra så att vi delar upp oss i läger av bättre och sämre kristna.

Julia Kronlid, riksdagsledamot SD

Läs mer: Bibliskt med generös flyktingpolitik

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig