Debatt

”Uppdrag förvanskning” av organisationen SSPX

Att associera­ katolska präster med pedofili är en klassisk taktik bland Kyrkans fiender­.

I Dagen den 6 april kan man läsa: "SSPX skyddar präster som begått sexuella övergrepp". Rubriken syftar på den hårdvinklade framställningen i tv-programmet Uppdrag granskning, där SSPX närmast framstår som mänsklighetens värsta fiende, hemvist för kusliga förintelseförnekare och pedofiler.

Vad är då SSPX? Eftersom jag under cirka sju års tid haft nära kontakt med SSPX, deltagit i dess mässor och reträtter och lärt känna ganska många av dess präster, menar jag mig kunna ge en något mer nyanserad bild av saken än de öppet fientliga journalisterna i Uppdrag granskning.

SSPX (S:t Pius X:s Prästbrödraskap) grundades 1969 av den franske ärkebiskopen Marcel Lefebvre som en reaktion mot de vid Andra vatikankonciliet beslutade ändringarna i Katolska kyrkans lära och den nya, ekumeniskt präglade så kallade novus ordo-mässan med dess banalisering av det urgamla, från apostlarna ytterst stammande sättet att fira katolsk gudstjänst med dess teocentrism och offertanke.

SSPX är främst en organisation för formering av katolska präster, som firar denna traditionella mässa och upprätthåller den katolska läran, moralen och sakramenten som de varit alltsedan Kristus gav oss dem, ja, en "räddningsbåt" för dessa, när Kyrkan genom de missriktade reformer som utgår från Andra vatikankonciliet fjärmat sig från dem.

Därför kallas SSPX ”ultrakonservativt”, ”fundamentalistiskt” med mera av sina fiender utom och inom Kyrkan.

Hur är det då att vara SSPX-trogen? För mig som konvertit från svenska statskyrkan, som jag anser vara dekadent, framstår SSPX som en sista utpost där den kristna tron tas på allvar. Jag vände mig till den katolska Traditionen då katolicismens anspråk på att representera Jesu Kristi sanna kyrka föreföll mig vara de enda intellektuellt och andligt hållbara och dagens urspårade protestantism och moderna katolicism med deras liberalteologi och kompromisser med världen för mig förlorat all trovärdighet.

Genom SSPX och Traditionen har jag också fått del av de friska andliga källflöden som utgår från Jesus Kristus själv, en innerlig och äktkristen fromhet, ett på många sätt fördjupat böne- och andaktsliv, en moral, teologi och filosofi som inte kompromissar med tidens moden, en enastående kristlig undervisning och andlig rådgivning förmedlad av de fromma och självuppoffrande präster som reser runt och firar mässor i Norden – och mycket mer!

Varför är då SSPX så hatat? Just av det skälet att SSPX står fast vid kristendomen i dess sanna, fullständiga form och inte kompromissar med vare sig tidsandan eller världsliga maktspelare.

SSPX:s kritik av Andra vatikankonciliet riktar sig främst mot dess trosundergrävande läror om ekumenik och religionsfrihet. Ekumeniken innebär nämligen att Katolska kyrkan uppger sitt anspråk på att vara Kristi sanna kyrka och den enda sanna religionen, vilket leder till uppfattningen att alla samfund och religioner, ytterst även de icke-kristna, är mer eller mindre likvärdiga och att religionen blir en oviktig "privatsak", där det inte finns sant eller falskt, utan endast åsikter och känslor.

Den av konciliet anammade läran om religionsfrihet innebär något liknande, närmast att religionen inte får ha något inflytande i samhället och Kristus inte vara folkens konung – resultatet ser vi i det totala avfall från den kristna tron och moralen som i dag präglar vår kultur. Mäktiga krafter står bakom denna avkristnade nyordning – och de vill inte SSPX väl.

Uppdrag granskning och dess reportrar blir i själva verket springpojkar åt detta kristendomsfientliga etablissemang.

Att associera katolska präster med pedofili är en klassisk taktik bland Kyrkans fiender: Nazisterna gjorde det, kommunisterna gjorde det, protestanterna gjorde det redan under reformationen. Nu försöker Uppdrag granskning koka soppa på en spik och göra svart till vitt, frossande i inalles kring fem kända pedofilifall bland inemot 800 prästvigda i SSPX, en av världens mot Sodoms synder intolerantaste organisationer.

”Man märker avsikten och blir förstämd.” (Goethe)

Erik Persson,

tekn. dr, koordinator för SSPX-mässorna i Sydsverige

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig