Debatt

Jesper Eneroth (S): En öppen modern folkkyrka

En öppen folkkyrka ser sig själv, grannen, världen och vill vara en del av både samtiden och framtiden, skriver Jesper Eneroth från Socialdemokraternas nomineringsgrupp.

Den öppna folkkyrkan har kommit att bli en viktig del av den svenska modellen, där solidariteten och öppenheten mot omvärlden är en självklarhet. För oss är det angeläget att kyrkan också i framtiden ska finnas för alla sina medlemmar, inte bara dem som ofta deltar i gudstjänstlivet, utan alla som bor inom församlingen. En öppen folkkyrka ser sig själv, grannen, världen och vill vara en del av både samtiden och framtiden.

Vi har ett väl förankrat och långt engagemang i Svenska kyrkan och hennes utveckling som öppen och demokratisk folkkyrka. Till kyrkovalet den 17 september ställer vi upp med över 6 000 kandidater, nästintill dubbelt så många kandidater som den i antal kandidater näst största nomineringsgruppen. Bland dessa ryms olika yrkeskategorier, bakgrund och ålder. Det som förenar är engagemanget i och för Svenska kyrkan och de socialdemokratiska värderingarna. De senare åren har den kyrkopolitiska debatten, i allt högre grad, kommit att i mer och mer hätska ordalag handla om att inte alla nomineringsgrupper borde få ställa upp i kyrkovalet. Fram-förallt riktas detta mot oss.

Vi har varit en ansvarstagande och betydande del av Svenska kyrkans förtroendemannagrupp i många år, och det känns mer och mer konstigt att bli angripen för vilka vi är, och sällan eller aldrig för den kyrkopolitiska linje vi driver. För oss handlar kyrkopolitik om engagemang för vår svenska folkkyrka. När mer än 5 miljoner medlemmar ska bestämma hur kyrkan ska styras de kommande fyra åren är det, tycker vi, självklart att medlemmarna ska ha möjligheter att rösta på de företrädare de vill ska finnas i de beslutande församlingarna. Vi vill att Svenska kyrkan ska fortsätta utvecklas som en relevant och demokratisk folkkyrka.

I årets kyrkoval är det framförallt tre frågor vi vill lyfta fram:

En kyrka som är en öppen och välkomnande folkkyrka.

En kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt.

En kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare.

Vi menar att vår kyrkopolitik ger Svenska kyrkan goda möjligheter att utveckla sin verksamhet inom alla de grundläggande områdena: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

För oss är det angeläget att alltid stå upp för alla människors lika rätt och värde. Vi vill vara en tydlig röst för denna grundläggande och centrala utgångspunkt.

Likaså vill vi att kyrkans interreligiösa dialog ska vara stark och självklar, på samma sätt som vi arbetar för en offensiv internationell diakoni och mission, där utgångspunkten alltid är att möta systrar och bröder på lika villkor.

Kyrkan står inför stora utmaningar men också inför stora möjligheter. För att kunna vara kyrka och sprida evangeliets budskap behövs en god arbetsmiljö för alla anställda. För oss är det självklart att de mer än 20 000 personer som är anställda i kyrkan ska ha rätt till en god arbetsmiljö, möjligheter till utveckling och kompetensförsörjning. Likaså är det för oss självklart att de varor och tjänster kyrkan köper producerats under schyssta villkor för de anställda, också hos kyrkans leverantörer. Vi vill också stimulera de lokala företagen, och menar att inköp helst ska ske lokalt.

Barnen har en särställning i Svenska kyrkan. Därför menar vi att barn och unga aldrig ska stängas ute från kyrkans verksamhet för att deras föräldrar inte har råd. Låt barnen komma till mig, sa Jesus. Därför vill vi att barn- och ungdomsverksamheten ska vara avgiftsfri. Lika självklart för oss är att Jesu budskap om alla människors lika rätt och värde och ansvaret för skapelsen måste bli tydliggjort i all verksamhet.

Svenska kyrkan ska alltid leva och utvecklas. En av de viktigaste utmaningarna har alltid varit och kommer alltid att vara att kyrkan är och upplevs som en relevant, tydlig och aktiv del av samhället. En kyrka som alltid i god kunskap om hur samhället ser ut har förmåga att i både ord och handling förkunna evangeliet ställer krav på en ständig omprövning av former och innehåll i verksamheten.

Kan kyrkan fortsatt också leva i utveckling och omprövning, kan därmed också två andra stora utmaningar hanteras bättre; medlemsutvecklingen och de ekonomiska förutsättningarna i församlingarna.

Vi vill bygga vidare på den framgångsväg den öppna folkkyrkan är. Vi vill att Svenska kyrkan ska vara en modern folkkyrka, som utstrålar framtidstro och är öppen mot världen.

Så vill vi Socialdemokraterna i Svenska kyrkan arbeta den kommande mandatperioden, och därför ber vi om din röst den 17 september. En kyrka som utstrålar, och är, gudstjänstglädje fortsätter att vara betydelsefull för många.

Jesper Eneroth, gruppledare för Socialdemokraterna i kyrkomötet

Inför kyrkovalet 2017 ger Dagen möjlighet för alla rikstäckande nomineringsgrupper som är representerade i kyrkomötet att presentera sitt program.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig