Debatt

Margareta Andersson och Conny Tyrberg (C): Svenska kyrkan som bryggan

Kyrkan ska vara en medmänsklig kraft för de utsatta, en tydlig röst i debatten och den brygga som förenar, skriver Margareta Andersson och Conny Tyrberg (C).

Centerpartiet vill att Svenska kyrkan ska arbeta mer med inträden än med utträden ur kyrkan. Det är först då vi kan bli en trovärdig folkkyrka, som är öppen för alla.

Allt för ofta fastnar fokus på fel frågor. Koncentrationen läggs på problem, i stället för att se de möjligheter som finns. Om vi riktar in oss mer på inträden, alltså inte på entréavgifter, så skulle mycket vara vunnet.

Vi som är aktiva medlemmar i Svenska kyrkan vet vad vi får för kyrkoavgiften. Vi får tillgång till kyrkans tjänster över hela landet, vi är med och betalar en slant för att kyrkorna ska vara öppna, att det finns ledare för barntimmarna, präster, diakoner, kyrkomusiker, kyrkvaktmästare och andra som möter människor som behöver hjälp och stöd i sin utsatta vardag. Vi är helt enkelt med och bidrar till en vardaglig verksamhet, där den som inte har kan få det stöd och den hjälp som behövs. Svenska kyrkan gör mycket gott, men kan göra mer.

Det måste vi berätta mer om, så att vi blir fler som träder fram och står upp för en trovärdig, demokratisk folkkyrka, öppen för alla i hela landet.

Detta är inte självklart. Det finns krafter som vill stänga kyrkportarna, så att kyrkorna bara inrymmer de rättrogna, de som har rätt bakgrund och förankring. För oss i Centerpartiet har alla människor lika rätt och värde. Det finns inte plats för främlingsfientlighet eller rasism i en kyrka som i grunden bygger på ett kärleksbudskap. Det borde därför heller inte finnas plats för sådana företrädare. Vår uppgift är därför att ta debatten och stå upp för demokratiska värderingar, så att alla människor som tror eller vill komma till tro på Gud och Jesus Kristus kan känna sig välkomna till kyrkan.

För oss i Centerpartiet är den lokala församlingen utgångspunkten. Det är här kyrkan kan vara verkligt närvarande som en medmänsklig kraft och en trygg famn i en orolig tid. Kyrkan ska finnas för de som är utsatta, ensamma eller på flykt. Kyrkan ska vara en tydlig röst i debatten, en kraft som tar parti för de svaga som saknar röst, men som också är en kraft som gör skillnad.

Ideella ska kunna få och ta ökad plats i de lokala församlingsråden, för det är så, genom engagemang som människor och kyrkan kan växa. Det är genom samarbeten som kyrkan kan växa. Samarbeten är inte nödvändigtvis det samma som sammanslagning. Om församlingar ska läggas samman, så ska det ske på församlingarnas egna initiativ. Alla sammanslagningar har inte blivit lyckliga och Centerpartiet ser positivt på att kyrkan tar tillvara möjligheten att nybilda församlingar för att stärka det lokala engagemanget.

Svenska kyrkan ska vara en kraft att räkna med i det öppna samhället. Församlingarna både kan och bör delta i den lokala utvecklingen, genom att driva sociala verksamheter som förskola, äldreboende och hemtjänst eller genom mötesplatser för integration, oavsett om det handlar om nyanlända, asylsökande, ensamkommande barn eller arbetslösa. Kyrkan kan vara den brygga som förenar och gör möjligt.

Centerpartiet anser att kyrkan har ett ansvar för att arbeta aktivt för en bättre värld. Kyrkan ska i det internationella arbetet verka för fred och försoning. I det diakonala arbetet ska kyrkan ge stöd och förmedla framtidstro till utsatta människor. Kyrkan ska vara en förebild i omställningen till ett miljömässigt hållbart samhälle där god miljö och ekonomisk utveckling går hand i hand.

Svenska kyrkan står inför många utmaningar. I grunden handlar allt om att ge fler möjlighet att komma till tro och dela gudstjänstens gemenskap. Det är en möjlighet som vi vill att fler ska få ta del av.

Vi går till val med engagemang och hjärta för kyrkans framtid. Vi står för en öppen folkkyrka med stark lokal förankring. Vi tror på varje människas förmåga att själv forma sin framtid, oavsett var man bor och varifrån man kommer.

En röst på nomineringsgruppen Centerpartiet i kyrkovalet är en röst på kandidater med engagemang och hjärta för kyrkans framtid.

Margareta Andersson, ordförande i Centerpartiets kyrkopolitiska sektion

Conny Tyrberg, ordförande i Centerpartiets kyrkomötesgrupp

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig