Debatt

Aron Emilsson (SD): Inte längre (S)venska kyrkan

Svenska kyrkan måste åter få vara kyrka där den centrala uppgiften är att förmedla det kristna budskapet och återigen också få vara stolt över att vara just svensk, skriver SD:s Aron Emilsson.

1 av 2

I ett läge där Svenska kyrkan är skild från staten och i mångas mening ett trossamfund bland andra kan man fråga sig varför ett riksdagsparti som Sverigedemokraterna engagerar sig i kyrkovalet. Emellanåt framförs att ingen partipolitik hör hemma i Svenska kyrkan i dag, utan att den ska styras av teologer.

Kritiken är berättigad och frågan relevant. Förklaringen och grunden till vårt engagemang är samtidigt enkel och rak. Efter decennier av socialdemokratiskt maktmonopol har Svenska kyrkan i alltför hög grad utvecklats till en politiskt vänsterliberal opinionsbildare där respekt för klassiskt kristen tro fått stryka på foten till förmån för socialistiska och liberala politiska ställningstaganden.

I motsats till Socialdemokraterna har Sverigedemokraterna inte som mål att låta sekulära partipolitiska dogmer styra kyrkans verksamhet, eller kullkasta kyrkans lära. Vi vill i stället utifrån en socialkonservativ och teologisk grund ta ansvar för att förvalta en i grunden god samhällsinstitution tillsammans med dem som utgör kyrkan; medlemmarna, anställda och förtroendevalda.

Socialdemokraterna och Stefan Löfven vill exempelvis kräva att samtliga präster ska viga samkönade utan möjlighet till väjningsrätt. För det första utgör inte väjningsrätten något problem i dag. Kyrkokansliet på varje ort har ansvar för att se till att det finns någon som är villig att viga och det brukar fungera för både prästen och paret. För det andra vore detta ett löftesbrott då förutsättningen för kyrkomötet att ta beslut om samkönade vigslar var att det skulle finnas en väjningsrätt. Sverigedemokraterna vill visa respekt även för klassiskt troende och konservativa präster inom Svenska kyrkan och bevara väjningsrätten.

Svenska kyrkan och kristendomen är oupplösligt sammanflätade med vårt lands värdegrund, kultur och historia. I livets alla skeden och i såväl glädje som sorg har Svenska kyrkan varit en omistlig del av det svenska folkets liv och gemenskap och kan därför inte jämställas med något annat religiöst samfund i vårt land.

Det svenska samhället har samtidigt de senaste 200 åren och inte minst de senaste decennierna genomgått stora omvandlingar med få motstycken i historien. Kyrkan har under samma tid genomsyrats av samma uppluckring och förändring.

Vi vill bryta denna trend och menar att en röst för i tro och tradition är viktigare än någonsin och att Svenska kyrkan förtjänar ett omsorgsfullt styre, med respekt för kyrkans kristna identitet, medarbetare och rika kulturarv.

Sverigedemokraterna vill ta ansvar för att vara den rösten. Kyrkan måste återigen få vara kyrka där den centrala uppgiften är att förmedla det kristna budskapet och återigen också få vara stolt över att vara just svensk. Vi vill se en kyrka som utan att göra avkall på sina värden och traditioner vänder sig till samhället och söker nya arbets- och kommunikationsformer. En kyrka som tar sitt diakonala uppdrag på allvar och stödjer fattigpensionärer, trasiga familjer och ungdomar med psykisk ohälsa. En kyrka som stödjer utsatta och förföljda kristna såväl i Sverige bland asylsökande som i andra delar av världen.

Vi betraktar Svenska kyrkan som en angelägenhet för alla svenskar, troende såväl som icke troende. Vi tar därför avstånd från uppmaningar att bara gå med i Svenska kyrkan för att rösta och sedan lämna utan vi uppmuntrar i stället så många som möjligt att bli medlemmar för att långsiktigt vara med och ta ansvar. På tusenårig historisk grund kan vi med gemensamma krafter ta avstamp mot tusen år till för en kyrka i tiden men inte av tiden.

Aron Emilsson, riksdagsledamot (SD) och politisk gruppledare i Kyrkomötet

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig