Debatt

Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK): Generös medmänsklighet

Vi utgår från liberala och frisinnade värderingar samtidigt som vi vill ge utrymme för personligt kyrkligt engagemang, skriver tre företrädare för Fria liberaler i Svenska kyrkan, FiSK.

För många är det viktigaste valet som rör kyrkan att välja att vara medlem och ge sitt stöd till församlingarnas omfattande arbete. Men som medlem i Svenska kyrkan är det också ett viktigt val att vara med och lägga sin röst på vilka som ska ta ansvar för kyrkan framöver och göra vägval på olika nivåer i församling, stift och nationellt.

Fria liberaler i Svenska kyrkan, FiSK, som nomineringsgrupp, väljer i år att betona fyra ledmotiv för våra kandidater.

I en tid som präglas av åtskillnad mellan "vi" och "de" och identitetspolitiska spänningar vill vi hävda kyrkans ansvar och möjligheter för att värna både kyrkan och samhället som öppna gemenskaper med plats för individuella olikheter. Det är en liberal grundhållning.

Och att alltid låta människovärde och gemensamma rättigheter stå emot varje uttryck för främlingsfientlighet, rasism och homofobi. Det innebär att det är självklart att alla par som önskar kyrklig vigsel ska mötas välkomnande i sina församlingar. Likaså att församlingarna ska sträva efter att skapa goda mötesplatser mellan personer från olika kulturer och traditioner.

Kyrkan behöver alltid, i Jesu efterföljd, se medmänniskan och vara beredd att bära bördor tillsammans med varandra. Därför är det inte ett val utan en nödvändighet att församlingarna tar sociala initiativ för medmänniskors skull och arbetar utåtriktat samt inkluderande genom sin diakoni. Kyrkan ska vara tillgänglig och finnas till för människor i svåra situationer, inte minst på sjukhus, fängelser, häkten och andra ställen där mänsklig nöd samlas.

FiSK vill att kyrkan ska engagera sig i omsorgen om äldre men likaså finnas som en resurs för unga. För att räcka till för många behöver flera ideella välkomnas som medarbetare i församlingens verksamhet. Här krävs nytänkande för att ge ideella plats, stöd och ansvar för att vara röster, händer och fötter i kyrkan som Kristi kropp.

När kyrkan inte längre kan förlita sig på att det sekulära samhället bäddar för kristen tro behövs många initiativ för att nå barn och unga och öppna för vägar till tro. Majoritetskulturen för dop och konfirmation är bruten och det ställer högra krav på kyrkans kommunikation och pedagogik för att bygga broar mellan unga och kyrkan. Hos barn och unga finns samtidigt en öppenhet för att upptäcka religion som en resurs och möjlighet, och församlingarna behöver uppmuntra många sätt för att relatera till yngre åldrar.

Efter arbetet med ny kyrkohandbok, som ska avslutas i höst, behöver det viktigaste arbetet fortsätta; varje församlings ständiga strävan att i sitt gudstjänstliv förena traditionella rötter med att våga plantera nya idéer och uttryck i den gemensamma gudstjänsten. I arbetet som pågår inom programmet "Nya sätt att vara kyrka" finns inspiration och insikter för varje församling att hämta.

Ett av de viktigaste gudstjänstuttrycken är kyrkomusiken som för många är både en väg in i kyrkan och ett mål i sig. Därför vill FiSK att varje församling i sina konkreta vägval prioriterar kyrkomusikens körer, konserter och undervisning.

Med dessa fyra huvudfrågor söker FiSK ett utökat förtroende i höstens kyrkoval. I vårt arbete utgår vi från liberala och frisinnade värderingar samtidigt som vi vill ge utrymme för personligt kyrkligt engagemang.

Till sist ska sägas att frågor om kyrkotillhörighet i relation till ökande antal utträden är en stor utmaning och ett viktigt område att jobba vidare med. Den allra viktigaste faktorn för detta är att Svenska kyrkan, med tron på Jesus Kristus som vägledning, fortsätter att ta ansvar för en generös medmänsklighet i samhälle och värld och i alla lägen tar ställning för människovärde och plats för det heliga i vår samtid.

Bengt Olsson, Linköping, ordförande FiSK

Kenneth Nordgren, Umeå,gruppledare i kyrkomötet

Margaretha Herthelius, Stockholm, styrelseledamot

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig