Debatt

Miljöpartister i Svenska kyrkan: Klimat och miljö är viktigast

Om man anser att klimat- och miljöfrågorna är överordnade och samtidigt vill verka för en öppen kyrka ska man rösta på oss, skriver Marja Sandin-Wester, MPSK.

Den politik som Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK) står för vilar på fyra solidariteter:

med världens alla människor

med djur, natur och de ekologiska systemen

med de svagaste i vårt samhälle

med kommande generationer

Klimat och miljö står alltid överst på vår agenda. Vi vill hushålla med jordens resurser genom bland annat fler solceller på församlingarnas byggnader, ett hyggesfritt skogsbruk och fler miljöcertifierade församlingar. Detta för att värna om vår vackra natur så att den finns kvar till kommande generationer att njuta av.

Kyrkan utför ett viktigt diakonalt arbete i Sverige och utomlands mot fattigdom och förtryck. Kyrkan måste också vara en trygg plats för människor oavsett trosinriktning att söka stöd och tröst i vid oro och sorg.

Vi vill därför utveckla kyrkans diakonala arbete både ekonomiskt och med personliga insatser för att stötta och hjälpa utsatta människor i Sverige och hela världen.

Vi vill öppna kyrkorummet för olika former av kulturyttringar. Musiken har redan en stor plats i kyrkorna och vi vill vidga utbudet till att omfatta även dans, bild och teater. Vi vill ha en levande och tillåtande kyrka.

Utöver dessa tre viktiga frågor vill Miljöpartister i Svenska kyrkan också värna om demokratin i vår öppna folkkyrka och verka för att kyrkan blir en självklar och naturlig plats där alla oavsett kön, sexuell läggning, hudfärg och trostillhörighet känner sig välkommen.

Om man vill värna om vår jord och anser att klimat och miljöfrågorna är överordnade och samtidigt vill verka för en öppen kyrka som slår vakt om alla människors lika värde så ska man rösta på oss.

Att kyrkan tappar medlemmar samtidigt som medelåldern bland medlemmarna ökar är olyckligt. Vi anser att kyrkan måste satsa mycket mer på barn och ungdomar. Framför allt inkludera ungdomarna i församlingens verksamhetsplanering. Starta nya verksamheter som lockar ungdomar och ge ungdomar förtroendeuppdrag i den mån det är möjligt, exempelvis som gudstjänstvärdar och konfirmationsledare.

Det är också mycket viktigt att informera om att i Kyrkovalet är rösträttsåldern 16 år. Vi vill säkra barn och ungas självklara del i församlingsarbetet genom att respektfullt lyssna till barn och ungdomars önskemål.

Marja Sandin- Wester, Gruppledare i Kyrkomötet. Ordförande MPSK Stockholms stift.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig