Debatt

Dags att lägga bort Bibel 2000

Bibel 2000 ger uttryck för ren antisemitism, skriver Ingvar Nilsson i en debattartikel.

Är det inte dags och vakna upp över Bibel 2000? Den ger uttryck för ren antisemitism med utpräglad ersättningsteologi där den kristna församlingen har övertagit Guds Israels eviga roll.

Man väljer att använda orden ”istället för” när man beskriver att den kristna församlingen övertagit Guds Israels roll. Jag har allt sedan Bibel 2000 kom ut inte bara blivit uppmärksammad på det stora antalet fel­översättningar utan också på de många rena förnekanden och förvrängningar som präglar hela översättningen.

Därför har jag som en självklarhet personligen inte använt den och har alltid känt mig obekväm med den vare sig den brukats i församlingen, böcker eller tidningar. För min del är det Folkbibeln som gäller.

Varje översättning har sina brister men också sina fördelar. Församlingsledare, pastorer och präster som ännu brukar Bibel 2000, nu är det väl ändå dags och lägga undan denna inomvärldsligt inspirerade kulturbok­, som tillkommit utifrån bibel­kritiska metoder, där Gud inte finns, samt att uppmana medlemmarna att göra detsamma?

Blotta tanken på att Bibel 2000, tillsammans med de bibelkritiska noterna, skulle riskera att leda läsaren fel, eftersom man utesluter den övernaturliga aspekten i Guds uppenbarelse, borde få oss att använda mer bibeltrogna översättningar där översättarna utgår från att Bibeln är Guds utandade, levande, evigt verksamma ord. Vi har ett ansvar att rätt förvalta Guds heliga ord.

Vi får aldrig tappa respekten och vördnaden och ta lätt på Guds ord och på inga villkor förkasta Guds egendomsfolks eviga roll. Inte vill vi väl gå liberalteologins, bibelkritikens och inte heller antisemitismens förrädiska ärenden?

Ingvar Nilsson, Karlshamn

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig