Debatt

Adaktusson och Dozzi: Dags att be Israel om ursäkt!

Sverige måste sluta att ensidigt skuldbelägga den israeliska sidan, vi måste respektera Israels självklara rätt till självförsvar och erkänna att det judiska folkets utsatthet är en faktor som aldrig får förminskas, skriver Lars Adaktusson och Stefan Dozzi, Vänskapsförbundet Sverige-Israel

Israels premiärminister saknar förtroende för Sveriges statsmister och tackar nej till ett bilateralt möte i samband med FN:s generalförsamling i New York. Sveriges utrikesminister är persona non grata i Israel efter att ha raserat vårt lands redan bräckliga relationer till Mellanösterns enda demokrati.

Så kan det inte fortsätta.

Vänskapsförbundet Sverige-Israels viktigaste uppgift är att bidra till att förbindelserna mellan Sverige och Israel återupprättas. Det borde vara en självklarhet med vänskapliga och konstruktiva förbindelser mellan demokratier, inte minst inom områden som handel, politik, kultur och vetenskap.

Goda relationer mellan Sverige och Israel är en angelägenhet för båda länderna. För att komma dit måste vi från svensk sida ompröva vårt förhållningssätt när det gäller den arabisk-israeliska konflikten.

Vi måste sluta att ensidigt skuldbelägga den israeliska sidan, vi måste respektera Israels självklara rätt till självförsvar och erkänna att det judiska folkets utsatthet är en faktor som aldrig får förminskas. Israel är omgivet av terrororganisationer och diktaturer som utgör ett permanent hot och vars uttalade mål är att utplåna Israel och dess befolkning.

Politiska företrädare, opinionsledare och medier har ett gemensamt ansvar för att öka kunskapen om Mellanöstern och dess historia, men också för att ge en balanserad bild av vad som sker och orsakerna till att konflikten inte kunnat lösas. Det är djupt olyckligt och direkt skadligt för Sveriges anseende att bilden av Israel systematiskt och under lång tid har varit ofullständig och osann i vårt land.

Förutom att bidra till återupprättade relationer och arbeta för en balanserad Israelbild vill Vänskapsförbundet verka för förändringar av svensk bistånds- och utrikespolitik. Det är väl känt att Sverige under innevarande femårsperiod betalar ut motsvarande en och en halv miljarder kronor i bistånd till palestinska områden, detta trots att matmissbruk, korruption och brist på demokratiska reformer präglar beslutsfattandet. Till detta kommer att uppvigling mot Israel, antisemitism och glorifiering av palestinsk terrorism understöds av Palestinska myndigheten.

Detta är i alla avseenden oacceptabelt och Sverige måste på ett helt annat sätt än hittills ställa krav på Palestinska myndigheten och de av civilsamhällets organisationer som är mottagare av hjälp från svenska skattebetalare.

Självklart är det viktigt att på olika sätt stödja det palestinska folket, men svenska biståndsmedel får aldrig gå till spridande av hat mot Israel och stöd till terrorism riktad mot oskyldiga civila.

I förhållande till detta har svenska folket rätt att av sina politiska företrädare kräva tydlighet och konsekvens. Om terrorism, antisemitism och rasism är förkastligt i Bryssel, Paris och Köpenhamn är det förkastligt även på Västbanken och i Gaza. Om polisen för att skydda medborgare och försvara det öppna samhället måste ingripa med våld i Trollhättan, är det rimligt att så sker även i Jerusalem.

Att relativisera palestinsk terrorism, att välja tystnad när oskyldiga judiska barn mördas är att svika offren och deras anhöriga. Men det är också att undergräva demokratins fundament och kompromissa med övertygelsen om varje människas unika och okränkbara värde.

För Israel som nation är stödet från andra demokratier en livsbetingelse, en tydlig fråga om överlevnad. Till våren högtidlighålls 70-årsdagen av Israels grundande, 70 år av enastående utveckling, tillväxt och framgång, men också av en ständigt pågående existentiell kamp mot en fientlig omgivning.

Till detta perspektiv har även vi i vårt land en skyldighet att förhålla oss.

I kampen mellan demokrati och diktatur får svensk utrikespolitik aldrig svikta. Därför är det hög tid för den rödgröna regeringen att sätta stopp för den fientliga politiken mot Israel, det är dags att framföra en ursäkt till det israeliska folket och åter bygga upp relationerna till Mellanösterns enda demokrati.

Vänskapsförbundet Sverige-Israel vill möjliggöra för vårt land att spela en konstruktiv roll i Mellanöstern. För inte så länge sedan hade vi faktiskt goda förbindelser med Israel.

Det kan vi få igen.

Lars Adaktusson, ordförande Vänskapsförbundet Sverige-Israel
Stefan Dozzi, generalsekreterare Vänskapsförbundet Sverige-Israel

Fler artiklar för dig