Debatt

Olof Edsinger: Welstons svar bekräftar min bild

Det var oväntat att få svar direkt från Welton, men jag uppskattar tonläget i hans respons. Samtidigt konstaterar jag att Welton bekräftar just den bild som jag målade upp i min debattartikel. Att han inte har "konkreta band" till Bethel hindrar ju inte att han – som jag skrev – finns i samma nätverk. Inte heller tycker jag att det är rimligt att avhända sig ansvaret för innehållet i den antologi han har medverkat i, och vars ärende han legitimerar genom att hävda att fenomen som auror, "kraftobjekt" och andliga guider hör hemma även i en kristen människas liv ("The Physics of Heaven", s 49).

Den eskatologi som Welton företräder har tidigare varit närmast okänd i Sveriges kristenhet. Den går hand i hand med en teologi som gäller för stora delar av Weltons (och Bethels) nätverk, och som lite förenklat går ut på att ”allt kommer att bli bättre”. Förutom att jag själv gör en annan tolkning av Skriften, tror jag att det är viktigt att vi i Sverige är medvetna om dessa impulser – och att vi på nytt börjar lyfta frågorna kring de yttersta tingen i våra församlingar.

Olof Edsinger, generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen

Läs mer: Jonathan Welton: Jag står för samma vision som Jesus

Läs mer: Olof Edsinger: Teologin svajar i Bethels nätverk

Fler artiklar för dig