Jonathan Welton: Jag står för samma vision som Jesus

Jonathan Welton, ledare för Welton Academy, svarar på kritiken från Olof Edsinger inför sitt Sverigebesök.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Jag är överraskad och hedrad av att Olof Edsinger har uppmärksammat mitt kommande besök i Sverige. Hans artikel i Dagen (9/1) kräver dock några klargöranden:

Även om jag uppskattar Bethel och Bill Johnson finns det inga konkreta band mellan dem och mig. Det stämmer att jag bidrog med ett kapitel i samlingsvolymen ”The Physics of heaven”. Det var hämtat från en annan av mina böcker, ”New age masquerade” där jag visar hur Satan har stulit övernaturliga företeelser som i själva verket tillhör kyrkan. Därmed kan jag inte ta något ansvar för de åsikter som andra medverkande i boken har.

Jag vill också tacka Edsinger för hans rättvisa referat som börjar med att han håller med om det jag skriver i boken ”Raptureless” om hur bilderna av den sista tiden lett till att människor blivit rädda. Han instämmer också med min tolkning av att det Jesus talar om i Matteus kapitel 24 uppfylldes av Jerusalems förstörelse år 70. Därefter ger han uttryck för en annan hållning och jag förstår hur han tänker. Min syn på Uppenbarelseboken kommer inte fram i detalj i ”Raptureless” utan den behandlar jag i två andra böcker.

För den som för första gången tar del av mitt resonemang blir den historiska förklaringen utmanande. Den vision jag målar upp om framtiden är densamma som Jesus stod för när han i Matteus 13:31–33 liknar himmelriket vid ett sädeskorn och vid en surdeg. Jag tolkar Jesu ord som att vi ska fokusera på att be om himmelriket här på jorden och se hur det växer fram.

Också på andra punkter målar Edsinger med bred pensel och ger inte rättvisa åt mitt synsätt men jag lämnar det åt sidan. Den som önskar kan själv gå in på detaljnivå och ta reda på vad jag står för. Men jag vill tacka honom för att han tagit sig tid att sätta sig in i mitt material och för att inte vara överdrivet fördömande. Jag värderar det arbeta han gör för att utbreda Guds rike och ser fram emot att få träffa honom i Sverige.

Jonathan Welton, författare, ledare för Welton Academy

Svar direkt: Olof Edsinger: Welstons svar bekräftar min bild

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.