Debatt

Förakta inte profetia men pröva den noga

Den som vill stå upp som en profet bör vara noga med fakta.

Det är viktigt att be för människor i Sverige. Vi är kallade att be för alla människor. 1 Tim 2:1 säger: "Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor." Olika kulturer, kristna och andra, uppstår när flera tror och gör lika. Strävan efter att Sverige ska vara ett land där människor vill leva som kristna och därmed skapa en kristen kultur är avhängt på hur många som vill tro.

I dag är Sverige ett senmodernt postkristet sekulärt land med en starkt kristen historia och med många nutida kulturkristna inslag. Hur kristet det blir i framtiden beror enbart om människor kommer till tro på Jesus Kristus och vill leva ett liv i hans efterföljd.

Vi tror inte att sättet Lars Enarsson arbetar på leder till att fler människor kommer till tro i Sverige. Det riskerar i stället att leda till förakt för profetian, då Lars Youtube-inslag bygger på rena felaktigheter. Utifrån "Släck inte anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda och håll er borta från allt slags ont." (1 Thess 5:19–21) vill vi nu pröva hans profetia.

Läs mer: Lars Enarson: Omvändelse är enda räddningen!

En av de felaktigheter vi noterar är utfästelsen om att Sverige skulle vara en mönsterstat för en antikristlig vision. Ett sådant försanthållande bygger på djup okunskap då det räcker med att ta en titt på Amnestys topplista över diktaturer så som Nordkorea, Eritrea, Burma, Saudi-arabien, Sudan och Uzbekistan för att finna exempel som bättre passar in på den beskrivningen.

Som stöd för sin tolkning tar Enarson ett citat från socialdemokraten Håkan Juholt: "Demokratin i Sverige är på utdöende och det som kommer i stället är antingen en teknokrati eller också en diktatur".

Detta tolkar Enarson som en så stark bekräftelse på sin profetia att han nämner den vid flera tillfällen, och utifrån den även varnar för att valet 2018 riskerar bli det sista demokratiska valet i Sverige, innan en Sovjetliknande diktatur införs under antingen Ryssland eller ”Sharia-kalifatet”. Två motpoler som Sverigedemokraterna annars brukar sätta upp där de föredrar den förra före den andre. Men då vi med anledning av denna artikel kontaktar Håkan Juholt för att ta del av hans avsikt med formuleringen svarar han att: ”Jag har konstaterat att hotet mot vår demokrati inte behöver vara en våldsam diktatur. Demokratin kan gå förlorad på annat sätt om den inte försvaras och fylls med innehåll varje dag och av varje generation. Vår demokrati bygger på ideologier, värderingar och i stor utsträckning aktiva folkrörelser.”

Detta är alltså en kommentar till det samtal som pågått inom arbetarrörelsen de senaste tio åren. Där olika röster – inte minst de båda S-märkta – Tiden och Katalys – försökt formulera frågor kring den nya verklighet som möter folkrörelserna i takt med en ökad professionalisering av politiken. Det är en konsekvens av kollektivets tillbakagång till förmån för individen och de mer löst sammanhållna kampanjnätverken utan folkrörelsernas traditionella demokratiska struktur.

Läs mer: Linda Alexandersson: SD är inte räddningen

Hur Lars Enarson får detta till en bekräftelse på hans profetias autenticitet samtidigt som hela socialdemokratin anses vara ett verktyg i händerna på antikrist förstår vi inte.

Han hävdar även felaktigt att SD har störst stöd bland Sveriges väljare och att Gud är vred över svensk kristenhet för att de inte tar Jimmie Åkesson till sig. Enarsson avrundar med en uppmaning till bön för att SD ska bli största regeringsbildande parti med Åkesson som stadsminister för att stoppa de "antikristliga socialisterna i regeringen". Detta helt utan reflektion över att den enda partiledare som öppet deklarerar sin kristna tro och övertygelse då frågan ställs är miljöpartiets Gustav Fridolin, ledaren för ett av de två regeringsbärande partierna, emedan Jimmie Åkesson är en uttalad agnostiker.

Avslutningsvis vill vi understryka att den som vill stå upp som en profet, också bör vara noga med fakta.

P-O Flodström, apologet, evangelikal eko-socialst

Sven-Gunnar Hultman, pastor Grindtorpskyrkan Pingst FFS

Daniel Jansson Brask, präst Svenska kyrkan

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig