Debatt

En radikal ändring behövs i Sverige

Det avgörande i att pröva profetia är att ha ”öron till att höra vad Anden säger”.

En eko-socialist, en pingstpastor och en präst har gemensamt författat en artikel i Dagen om min video "Varning inför valet 2018". De skriver att mitt "Youtube-inslag bygger på rena felaktigheter" och fortsätter: "En av de felaktigheter vi noterar är utfästelsen om att Sverige skulle vara en mönsterstat för en antikristlig vision. Ett sådant försanthållande bygger på djup okunskap då det räcker med att ta en titt på Amnestys topplista över diktaturer så som Nordkorea."

Läs mer: Det är inte SD Sverige behöver

Författarnas felaktiga anklagelse grundar sig i en avslöjande okunnighet om vad den sista tidens antikristliga diktatur handlar om. I en rad undersökningar har det visat sig att Sverige i dag toppar listan över avkristnade länder i världen. Denna avkristning i form av moralupplösning, genusförvrängning och en växande globalistisk agenda, banar vägen för den slutliga antikristliga diktatur Bibeln varnar för.

Läs mer: Förakta inte profetia men pröva den noga

Att Håkan Juholts förklaringar till demokratins förfall i Sverige skiljer sig från mina, hindrar inte att vi båda är överens om att den är hotad. Social­demokratins ursprungliga krigsförklaring mot "korset", då Branting förklarade: "Vi stå i strid med kristendomen", utgör i själva verket den främsta orsaken. Socialismen valde efter hand en försåtligare, men i slutändan mer framgångsrik väg i kampen mot kristendomen i Sverige än vad kommunismen gjorde i exempelvis Sovjetunionen.

Läs mer: Lars Enarson: Omvändelse är enda räddningen!

Men den ursprungliga ideologin och målsättningen är gemensam och har aldrig ändrats. Morgan Johansson, numera inrikesminister, sa i ett tal för några år sedan: ”Vi ska utrota kristendomen i det här landet.” Jag kan inte se att en kristen kan rösta på ett sådant parti med ett rent samvete inför Gud.

Författarna skriver vidare: "Han hävdar även felaktigt att SD har störst stöd bland Sveriges väljare." Enligt flera undersökningar har Sverigedemokraterna störst stöd bland Sveriges väljare i den kritiska invandrarfrågan. Man har även legat först i flera valprognoser och enligt åtskilliga experter kommer SD sannolikt att bli det största partiet i valet i höst. Tyvärr hann jag av tidsskäl inte precisera mitt uttalande i videon och kan därför ge en halv poäng till kritiken i detta fall.

Läs mer: Linda Alexandersson: SD är inte räddningen

Men det är en skillnad mellan Bibelns uppmaning att pröva profetia och att kritisera och nagelfara fakta. Teologen Abraham Heschel skrev i sin klassiker The Prophets: "Profeterna var orättvisa mot Israels folk. Deras svepande anklagelser, överdrivna påståenden och generaliseringar motsa objektiva fakta. En del av deras överdrifter var helt enkelt otroliga."

Vi ska givetvis inte vara slarviga med fakta. Men det avgörande i att pröva profetia är att ha "öron till att höra vad Anden säger". Det handlar mer om hjärta än hjärna: "Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka men uppenbarat det för de olärda och små." (Luk 10:21) I det jag sagt om socialismen och svensk kristenhets behandling av SD och Jimmie Åkesson gör jag anspråk på att jag talar för himmelen. Vi ber om en radikal förändring i Sverige innan det är för sent.

Lars Enarson, bibellärare och författare

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig