21 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Det är saligare att ge än att ta, V

Med kommunistisk synvinkel säger man ”allt ditt är mitt”.

Den 4 maj skriver Samuel Skånberg om de kristna värdena hos Vänsterpartiet i en insändare. När det gäller de första kristna och kommunismen finns det stora likheter i sättet att dela på de tillgångarna man förfogar över. Det är dock en stor skillnad i inställning till givandet och fördelningen.

Kristendomen och kommunism har helt olika rötter. Mycket förenklat beror allt på vilket perspektiv man har. Med kristen synvinkel kan man säga, ”allt mitt är ditt”, men med kommunistisk synvinkel säger man ”allt ditt är mitt”. Historien visar tydligt vad följderna blivit med båda dessa fördelningsprinciper.

I dag kan vi till exempel se skillnaden mellan Nord- och Sydkorea. I Nordkorea råder kommuniststyre med stort lidande för folket. I Sydkorea har en stor del av befolkningen blivit kristna under 1900-talet och samtidigt har landet fått en av Asiens mest blomstrande ekonomier och folket verkar må bra. Kan det bero på "att det är saligare att ge än att taga"?

Att det finns kristna bekännare i Vänsterpartiet är ändå mycket bra. Det är en annan sak. Vi troende behöver vara och synas överallt.

Håkan Paulson, ordförande Kristdemokraterna Salem

Fler artiklar från Debatt