11 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Kyrkoherde: Sverigebönen exkluderade oss

Vill börja med att bedyra min djupa respekt för Sverigebönens lovvärda initiativ, att försöka samla kristna bekännare i en gemensam bönesatsning för Sverige på nationaldagen. Om bönesatsningen är tänkt att vara en allkristen satsning där plattformen har största möjliga bredd, förutsätter det dock att den byggs på det flertalet av landets kristna bekännare kan stå för och dela. Så var nu inte fallet inför den senaste nationaldagen.

Något av det första som mötte besökare på Sverigebönens hemsida, var följande:

”Sverige består egentligen av två slags riken – det synliga och det andliga. Vad som sker i det synliga Sverige avgörs av vad som sker i det andliga Sverige. Förändring, oavsett om den är till det bättre eller det sämre, börjar i det andliga. Det andliga Sverige består i sin tur av två andliga riken, Guds rike och djävulens rike, och det finns ingen neutral zon mellan dem. Människor tillhör antingen det ena eller det andra riket, och det som avgör vilket rike man tillhör är om man har tagit emot Jesus som sin personliga Frälsare eller inte.”

Detta sätt att kategorisera vårt lands befolkning förmedlar en Gudsbild, människosyn, kyrkosyn och bibelsyn som vi som pastorat inte kunde ställa oss bakom och gjorde att vi kände oss nödsakade att säga nej till medverkan. Har nu sett att det ovan citerade tagits bort från hemsidan och då blir min fråga med tanke på framtiden och kommande nationaldag:

Kan vi räkna med att liknande exkluderande uttalanden från Sverigebönen inte återkommer och att plattformen för nästkommande nationaldagssatsning byggs på värderingar som samlar kristenheten i stället för att splittra? Det borde väl knappast vara svårt att hitta tillräckligt mycket av gemensamma värderingar för ett framgångsrikt förbönsinitiativ, som skulle kunna samla betydligt fler av vårt lands kristna bekännare och få en ännu större genomslagskraft än de som förekommit hittills.

Bengt Magnusson, kyrkoherde i Munkedals pastorat

Fler artiklar från Debatt